Aktualności

02.09.2016 ANTYWINDYKACJA BIAŁYSTOK

roblem związany z zadłużeniem jest w dzisiejszych czasach bardzo powszechny. Często powstaje ono na skutek niespodziewanych wypadków życiowych, a poszkodowani by przetrwać trudny okres zaciągają zobowiązania w w bankach oraz innych instytucjach poza bankowych. Kancelaria LEX-ECONOMIC wychodzi naprzeciw potrzebom dłużników, oferując usługi antywindykacyjne oraz ochronę ich interesów. Zgłoś się do nas i skorzystaj z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który poprowadzi negocjacje z wierzycielami. 

Co to jest antywindykacja?
Antywindykacja, czyli oddłużanie, jest usługą polegającą na kontroli działalności podejmowanej przez firmę windykacyjną lub komornika i określeniu czy podjęte działania nie wykraczają poza regulacje prawne. Kontrolowanie czy w przypadku windykacji nie doszło do nadużycia, bądź pomyłki. Działania antywindykacyjne służą ochronie interesów dłużnika. W przypadku Kancelarii LEX-ECONOMIC, wykwalifikowany zespół prawników od wielu lat pomaga Klientom kancelarii, skutecznie rozwiązywać problemy związane z długiem.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy antywindykatora?
Korzystanie z usług kancelarii prawnej niesie za sobą wiele pozytywnych skutków. Profesjonalny pełnomocnik reprezentujący Klienta pomoże, współpracując z zainteresowanym, opracować strategię działania, która doprowadzi do rozwiązania zaistniałego problemu. W takiej sytuacji również osoba zadłużona jest świadoma przysługujących jej praw i możliwości wyjścia z powstałej sytuacji. Współpraca z profesjonalistą niesie za sobą również korzyści w postaci:
odwlekania terminów rozpraw, co daje więcej czasu na opracowanie strategii dotyczącej rozwiązania sprawy, 
wydłużanie procedur windykacyjnych,
obniżania długu, a w niektórych przypadkach jego umorzenie, 
ukrywanie majątku, 
a także czyszczenie wpisów w rejestrze dłużników.

 
Wykaz Kancelarii Komorniczych Rady Izby w Warszawie
Kancelarie i komornicy
Egzekucja z udziów dłużnika będącego wspólniakiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Podstawy prawne i procedura zajęcia i prowadzenia egzekucji z udziałów dłużnika, który jest wspólnikiem spółki z o. o.
Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
Prowadzenie Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, podstawy prawne, kto może zostać wpisany rejestru dłużników niewypłacalnych
12345