OFERTA KANCELARII PRAWNEJ

 


 

Przedstawiamy Państwu ofertę KancelariI Prawnej ,,LEX-ECONOMIC” w Białymstoku, gdzie nasza działalności obejmuje:

  • pomoc prawna w sprawach gospodarczych

  • pomc prawna w sprwach cywilnych

  • pomoc prawna w sprawach podatkowych i administracyjnych

  • sporządzanie umów handlowych, umów spółek oraz rejestracji i zmian w KRS

 

Atuty naszej Kancelarii to przede wszystkim bogata wiedza prawnicza pozwalająca na sprawne poruszanie się w obowiązujących przepisach prawa, dzięki czemu możemy świadczyć pomoc prawną na najwyższym poziomie merytorycznym.

 


Rozwiązujemy problemy przedsiębiorców!


 

Jednym z największych problemów przedsiębiorców jest brak płynności finansowej spowodowany często nieterminową realizacją zobowiązań przez kontrahentów. Nasze usługi pomogą Państwu zapobiec powstaniu zatorów płatniczych w postaci niespłaconych wierzytelności. Na zlecenie klientów świadczymy usługi w zakresie windykacji bezpośredniej przed wdrożeniem ewentualnego procesu sądowego. W ramach tych działań staramy się wpływać na dłużników w celu dokonania dobrowolnej spłaty zadłużenia. W świetle obecnej sytuacji rynkowej, bezpośrednie działania windykacyjne odnoszą oczekiwany skutek. W ten sposób środki finansowe szybciej trafiają na rachunek wierzyciela, w rezultacie czego dochodzi do poprawy płynności finansowej firmy. Znamienne jest, iż nasza kancelaria zapewnia pełną obsługę w trakcie procesu sądowego, jednocześnie dążymy do dokonania zabezpieczenia na majątku, co stanowi odpowiednią gwarancję wypłacalności takich dłużników. W trakcie postępowań egzekucyjnych monitorujemy działania komornika, dbając o interes wierzyciela.


Doradztwo w zarządzaniu


 

Niewątpliwym argumentem przemawiajacym za nawiązaniem współpracy z naszą Kancelarią jest pełna obsługa w zakresie doradztwa w zarządzaniu – w tym projektowanie zmian organizacyjnych przedsiębiorstwa (wprowadzanie reorganizacji i restrukturyzacji firmy). Sprawą dość istotną dla przedsiębiorców jest możliwość dopasowania umów i kontraktów do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej firmy oraz jej otoczenia. Mamy doświadczenie w sporządzaniu kontraktów i umów handlowych, umów spółek i rejestracją zmian w KRS.

 

Z nami zyskasz więcej!


 

Celem naszej firmy jest uświadomienie naszym obecnym i przyszłym klientom, że profesjonalna obsługa prawna to nie źródło dodatkowych kosztów, a dodatkowy zysk i bezpieczeństwo finansowe.

W ramach działalności nasza kancelaria oferuje:

  • sprawna obsługa zleceonych spraw,

  • prowadzenie akt elektronicznych zleconych spraw z ich dostępem dla naszych klientw

 


Wynagrodzenie Kancelarii


Wynagrodzenie ustalane jest zawsze indywidualnie wg ustaleń z klientem, gdzie wysokość wynagrodzenia naszej kancelarii jest uzależniona od rodzaju i stopnia złożoności sprawy.

 

 

Zaufajcie naszemu doświadczeniu i kompetencjom. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą pełną ofertą w trakcie spotkania z przedstawicielem kancelarii.

 

     

 

   Zapraszamy do naszej kancelarii na spotkanie